Veelgestelde vragen subsidieregeling

1. Wat is ‘Lekker naar Buiten!’? 

Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainercursus Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een subsidie van maximaal €500 (inclusief BTW) aanvragen. Deze subsidieregeling loopt tot 2020 en kun je als coach gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Zo kun je activiteiten organiseren die passen bij jouw integrale manier van werken aan het thema voeding binnen Gezonde Kinderopvang. Denk aan spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles, of vervoer naar een (kinder)boerderij.  


2. Wie zijn de initiatiefnemers van de subsidieregeling ‘Lekker naar Buiten!’?

‘Lekker naar Buiten!’ is een initiatief van het programma Jong Leren Eten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De subsidieregeling wordt gecoördineerd door het Voedingscentrum, binnen het programma Gezonde Kinderopvang. Kijk voor meer informatie op www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten


3. Hoe werkt de regeling? 

Coaches Gezonde Kinderopvang kunnen eenmalig een subsidie van maximaal €500 (inclusief BTW) per coach aanvragen. Via www.eengezondestart.nl/subsidie heeft de coach Gezonde Kinderopvang na inloggen toegang tot het aanvraagformulier. Coaches kunnen budget aanvragen voor verschillende geselecteerde materialen en activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies. Wanneer coaches een andere activiteit willen ondernemen, wordt de aanvraag en begroting beoordeeld. Alle aanvragers ontvangen daarna een mail waarin staat of ze de subsidie wel of niet krijgen. 

Met de aanvraag en ontvangst van de subsidie is de kinderopvangorganisatie verantwoordelijk om het gekregen budget te benutten waarvoor het is aangevraagd en zich daarvoor te verantwoorden. De verantwoording houdt in dat een maand na de geplande activiteit een sfeerverslag en foto’s worden geüpload  Coaches kunnen daarbij aangeven of de foto’s en het verslag mogen worden gebruikt ter inspiratie voor andere kinderopvangorganisaties. 


4. Wie kan een voucher aanvragen?

Deelname is beperkt tot kinderdagverblijf- gastouder- en bso-medewerkers die de train-de-trainercursus Een Gezonde Start, onderdeel van Gezonde Kinderopvang, hebben afgerond. 

Elke coach kan een aanvraag doen, ook als er meerdere coaches in een organisatie actief zijn. Het is echter niet mogelijk om in één aanvraag namens meerdere coaches subsidie aan te vragen (dat wil zeggen: meer dan €500).  Wel kun je per coach dezelfde begroting indienen waarin je laat zien hoe elke afzonderlijke aanvraag bijdraagt aan de grotere activiteit. Als het verschillende locaties betreft is het belangrijk dat alle locaties betrokken zijn bij de activiteit/materialen. 


5. Waar moet een aanvraag aan voldoen?

  • Deelnemers dienen alle velden van het aanvraagformulier correct in te vullen en te controleren. Een onvolledig ingevuld aanvraagformulier wordt niet in behandeling genomen. 
  • Het totaal aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan €500,- (inclusief BTW).
  • Deelnemers dienen een begroting te uploaden met een uitsplitsing van de verschillende kostenposten. Daarbij is het van belang dat de begrootte kosten aannemelijk zijn gezien de voorgenomen activiteit(en). 
  • Een coach mag niet twee keer eerder een subsidie hebben ontvangen binnen dit programma. Let op, dit geldt niet voor dezelfde kinderopvangorganisatie. Elke coach mag twee keer meedoen. De tweede aanvraag mag niet identiek zijn aan de eerste, maar moet een aanvulling zijn op de eerste aanvraag.  


6. Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Kijk op www.eengezondestart.nl/subsidie voor een overzicht van de activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies. Let op: alleen lesmateriaal selecteren is niet voldoende om een subsidie aan te vragen! Dit moet altijd gepaard gaan met het uitvoeren van een (bijbehorende) activiteit. Bijvoorbeeld: je bestelt het lesmateriaal Smaakplezier op de BSO, en huurt een diëtist in om een kookles te geven op jouw locatie.

Daarnaast kun je ook zelf een activiteit aandragen waarvoor je een subsidie wilt aanvragen, die wij eerst zullen beoordelen. We vragen altijd een onderbouwing hoe de activiteit in jullie beleid past conform Gezonde Kinderopvang. Een activiteit heeft pas echt zin als het aansluit bij het beleid, activiteiten en doelen die je gesteld hebt binnen Gezonde Kinderopvang. Daarnaast vragen we ook om een begroting. 


7. Hoe zijn de materialen en activiteiten gekozen?

Je kunt binnen de subsidieregeling kiezen voor activiteiten op het gebied van gezonde en duurzame voeding, binnen de thema’s: moestuinieren, koken en excursies. Deze thema’s passen in de ambitie van het programma Jong Leren Eten om elk kind in Nederland voedselvaardig te maken. De voorbeelden van (les)materialen en begeleiding zijn idealiter opgenomen in de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven of aangesloten bij een landelijke organisatie zoals IVN of Platform Boerderijeducatie. 


8. Ik heb zelf een idee voor een activiteit. Mag ik daar ook subsidie voor aanvragen?

Dat mag, dat kun je aangeven in het aanvraagformulier. Deze aanvraag zal apart beoordeeld worden, waarbij we letten op: 

  • Het is duidelijk welke activiteit(en) ondernomen gaan worden. 
  • De activiteit is een praktische activiteit met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het gebied van gezonde en/of duurzame voeding.
  • Totale aangevraagd bedrag is maximaal €500,-, inclusief BTW. 
  • Er wordt duidelijk gemaakt hoe de activiteit in het beleid past van de kinderopvang- of bso-locatie.
  • Er is een begroting geüpload met een uitsplitsing van de verschillende kostenposten. Daarbij is het van belang dat de begrootte kosten aannemelijk zijn gezien de voorgenomen activiteit(en). 

9. Wat gebeurt er na mijn subsidieaanvraag? 

Wanneer

Wat

Direct na aanvraag

Je ontvangt een kopie van het ingevulde aanvraagformulier. Controleer je aanvraag op eventuele fouten en neem in dat geval zo snel mogelijk contact op via [email protected]

Binnen een maand na aanvraag

Je ontvangt per mail een toewijzing of afwijzing van je aanvraag. Dit is een standaard mail en bevat geen verdere toelichting.

Binnen twee maanden na aanvraag

Je ontvangt het toegewezen bedrag op het opgegeven rekeningnummer, indien je aanvraag is toegewezen.

Binnen 6 maanden na aanvraag

De activiteit moet binnen 6 maanden plaatsvinden of minstens eenmaal uitgevoerd zijn.

1 maand na activiteit (op basis van datum in aanvraag)

Je ontvangt een mail met een link om het verslag en foto’s te uploaden. Let op: dit is verplicht zodat wij kunnen nagaan of de activiteit heeft plaatsgevonden. Bij het uploaden kun je aangeven of wij het verslag en de foto(’s) mogen gebruiken om andere kinderopvangorganisaties te inspireren.

Binnen 2 maanden na activiteit

Je moet het verslag en de foto’s hebben geüpload.

 

 

 

10. Controleren jullie of de activiteit is uitgevoerd?

Deelnemers ontvangen 1 maand nadat de activiteit heeft plaatsgevonden (op basis van de datum in het aanvraagformulier) een mail met een link om een verslag en foto’s te uploaden. Let op: dit is verplicht zodat wij kunnen nagaan of de activiteit heeft plaatsgevonden. Bij het uploaden kun je aangeven of wij vanuit Gezonde Kinderopvang/Jong Leren Eten het verslag en de foto(’s) mogen gebruiken om andere kinderopvangorganisaties te inspireren.

Binnen 2 maanden na de activiteit moet je het verslag en de foto’s hebben geüpload. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, neem dan contact op via [email protected] Daarnaast vinden steekproefsgewijs controles plaats. Daarvoor nemen wij contact met je op.

Indien niet voldaan wordt aan de verantwoording zoals hierboven beschreven dan kan het ontvangen bedrag worden teruggevorderd. 

11. Hoe vaak kan ik meedoen aan de subsidieregeling 'Lekker naar Buiten!'?

De regeling loopt tot en met 2020, waarbij er elk jaar subsidies beschikbaar zijn. Een coach Gezonde Kinderopvang kan vanaf 17 juni 2020 een tweede keer meedoen aan de subsidieregeling. Een andere coach binnen dezelfde organisatie mag ook maximaal twee keer subsidie aanvragen. 

12. Is ‘Lekker naar Buiten!’ er ook voor scholen?

Er is een aparte subsidieregeling ‘Lekker naar Buiten!’ voor scholen in het primair, voortgezet en mbo onderwijs. Kijk daarvoor op www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten. 

13. Wat is een de-minimisverklaring?

Via een de-minimisverklaring verklaar je dat jouw organisatie dit jaar en de afgelopen 2 jaar geen of beperkte (minder dan € 200.000) subsidie heeft gekregen van een overheidsinstelling. Hier kun je meer lezen over de zogenoemde ‘de-minimissteun’. Uiteraard kun je bij twijfel contact opnemen met [email protected] 

14. Moet ik bij de de-minimisverklaring rekening houden met de VVE-subsidie en andere standaard gemeentelijke subsidies?

Bij het aanvragen van de subsidie 'Lekker naar Buiten!' hoef je geen rekening te houden met de VVE-subsidie en andere standaard gemeentelijke subsidies. 

Er wordt tijdens het aanvraagproces gevraagd naar eerdere de-minimissteunsubsidies. Je weet of het gaat om de-minimissteun doordat je bij het aanvragen van de subsidie een ingevulde en getekende de-minimisverklaring moet indienen, net zoals bij deze subsidie.

15. Kan ik de subsidie nogmaals aanvragen?

Vanaf 17 juni 2020 kunnen coaches die de subsidie eerder hebben ontvangen, nogmaals gebruikmaken van de subsidieregeling.