Meer over de scholing


Waarom is de scholing belangrijk?

Het maatschappelijk belang om kinderen vanaf heel jonge leeftijd zo gezond mogelijk te laten opgroeien is groot. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld: dat biedt kinderen een gezonde start. En daarmee een fundament voor gezondheid later in hun leven.

Voor wie is de scholing?

De scholing Een Gezonde Start is voor pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met kinderen van 0-12 jaar. De scholing is ook beschikbaar voor ROC-opleidingen Pedagogisch werk.

Doel van de scholing

In de scholing Een Gezonde Start leren (toekomstige) pedagogisch medewerkers en gastouders hoe zij samen met ouders, kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden en zelf het gezonde voorbeeld geven. Op die manier:

- Dragen ze bij aan de gezondheid en weerbaarheid van kinderen.
- Helpen ze kinderen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes.
- Bieden ze ouders een voorbeeld én ondersteuning wat betreft gezond opvoeden van hun kinderen.
- Versterken ze hun deskundigheid en professionaliteit.

Opzet van de scholing

Een Gezonde Start is een praktische scholing, waarbij deelnemers actief kennis opdoen en direct oefenen. Een digitale leeromgeving ondersteunt de deelnemers.

Train-de-trainer
Onderdeel van de scholing is een tweedaagse train-de-trainer, die (staf)medewerkers opleidt tot coach Gezonde Kinderopvang. De coach wordt hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt eigen collega’s in Een Gezonde Start. In de training leren deelnemers werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang, oefenen zij trainings- en communicatievaardigheden en doen ze actief kennis op over leefstijl.

Getrainde ROC-docenten geven de scholing Een Gezonde Start aan studenten van ROC-opleidingen Pedagogisch werk. Daarnaast kunnen zij voor collega-docenten hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl zijn.

Scholing Een Gezonde Start
De scholing Een Gezonde Start bestaat allereerst uit een basismodule. De basismodule omvat 3 fysieke bijeenkomsten van elk 2,5 uur. Hierin reflecteren de deelnemers op hun eigen leefstijl, gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties zich naar keuze verdiepen met de themamodules: voeding, beweging, gewicht, veilig gedrag & veilige omgeving, seksuele ontwikkeling, mediaopvoeding (2020) en zonbescherming van de huid (2020). Deze verdiepende modules, elk tussen de 4 en 6 uur, kun je dus naar wens apart inzetten. Voordat één of meerdere verdiepende modules aan bod komen, dien je eerst de basismodule te volgen. ROC-docenten kunnen Een Gezonde Start naar eigen vrijheid inpassen in het curriculum van de opleiding. Je bepaalt zelf hoe de modules worden ingezet en bij welk profiel, leerjaar en op welk niveau ze worden gebruikt.

Van wie is de scholing?

De volgende partijen ontwikkelden en onderhouden de scholing: Kenniscentrum Sport, Voedingscentrum, VeiligheidNL, het RIVM, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, TNO, Rutgers, Sardes, Huidfonds en Huis voor Beweging. Huis voor Beweging verzorgt de train-de-trainer samen met de kennisinstituten.

Gezonde Kinderopvang

De scholing is onderdeel van het programma Gezonde Kinderopvang. Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak. Daarmee werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers.

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het Voedingscentrum en RIVM.

Op www.gezondekinderopvang.nl vinden kinderopvangorganisaties alles over de aanpak en scholing.

Aanpak Gezonde Kinderopvang

De train-de-trainer helpt kinderopvangorganisaties praktisch aan de slag te gaan met de aanpak Gezonde Kinderopvang. De aanpak geeft (staf)medewerkers en managers inzicht in de concrete stappen die nodig zijn om gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Dat doen zij door hun activiteiten te baseren op vier pijlers: beleid maken en actualiseren, kennis en vaardigheden van kinderen en medewerkers ontwikkelen, de fysieke en sociale omgeving inrichten en het vroegtijdig signaleren van risico’s voor gezonde leefstijl. Ga naar www.gezondekinderopvang.nl voor meer informatie.